Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową

2012-03-12

Miło nam poinformować, że do współpracy z Klastrem Finansowym przystąpiła Wyższa Szkoła Bankowa, m.in. w zakresie merytorycznego wsparcia pod kątem wykonywania ekspertyz i badań na potrzeby klastra, udziału uczelni w projektach w ramach współpracy nauki i biznesu, udziału doświadczonych praktyków z Klastra w procesie dydaktycznym WSB, objęcia patronatem Klastra specjalności Bankowość i Doradztwo Finansowe na kierunku Finanse i Rachunkowość.