VI Spotkanie Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych

2012-08-06

Na początku sierpnia, przedstawiciel Kancelarii Finansowej Tritum Group, a także Klastra Finansowego, wziął udział w kolejnym spotkaniu Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych. Spotkanie było podsumowaniem dotychczasowych prac Grupy, a także prac eksperckich, na którym zostały przedstawione wyniki monitoringu klastrów Województwa Pomorskiego przeprowadzone przez Departament Rozwoju Gospodarczego.

Celem prac Grup Klastrowych było przygotowanie wstępnych uwag dotyczących planowanej roli klastrów i inicjatyw klastrowych w gospodarce Pomorza. Zespoły tematyczne poruszały problemy, między innymi, finansowania klastrów, barier wewnątrzklastrowych, procesu 3S – którego celem jest model współpracy, łączący świat biznesu z nauką. Z prezentacjami, poszczególnych grup tematycznych, można zapoznać się na stronie: http://klastry.pomorskie.eu/aktualnosc.php?id=185