Klaster w Grupie Kompetencji Klastrowych

2012-04-04

Miło nam poinformować, że Klaster Finansowy dołączył do Grupy Kompetencji Klastrowych.
Zadaniem członków grupy będzie z jednej strony rozwijanie kompetencji liderów oraz animatorów powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych z regionu Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji specyficznych dla środowiska klastrowego; z drugiej zaś – wypracowanie w województwie spójnych ram dla rozwoju polityki klastrowej jako instrumentu służącego realizacji celów gospodarczych województwa. Więcej informacji na stronie http://urzad.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/2012/pomorska_grupa_kompetencji_klastrowych