Zespoły tematyczne Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych

2012-06-18

W trakcie III Spotkania Grupy Kompetencji Klastrowych przedstawiono propozycję utworzenia grup tematycznych Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych. Zaproponowano utworzenie trzech zespołów tematycznych: Organizacji i Zarządzania Inicjatyw Klastrowych; Finansowania Inicjatyw Klastrowych; Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Inicjatyw Klastrowych.
Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. dołączyła do Zespołu Finansowania Inicjatyw Klastrowych.